Impresum

Adresa:

KITE D.O.O NOVI SAD
Predstavništvo John Deere International GmbH
Bulevar Slobodana Jovanovića 4
21000 Novi Sad
Telefon: +381 (0) 21 - 400-525, 400-255
Fax: +381 (0) 21 - 400-850

Matični broj kompanije:

21238856

Poreski identifikacioni broj (PIB):

109765089

 

KITE D.O.O NOVI SAD

Bulevar Slobodana Jovanovića 4
21000 Novi Sad
Telefon: +381 (0) 21 - 400-525, 400-255
Fax: +381 (0) 21 - 400-850
office@kitedoo.rs