Pravilnik o upotrebi

Pravilnik o upotrebi

1. John Deere International GmbH je kompanija registrovana u Švajcarskoj čije registrovane kancelarije se nalaze na adresi Rheinweg 11, CH- 8200 Schaffhausen. Generalni zastupnik za John Deere u Republici Srbiji je KITE D.O.O NOVI SAD, Bulevar Slobodana  Jovanovića 4, registrovana u Republici Srbiji.

2. John Deere - ova šema zelene i žute boje, simbol jelena u skoku i John Deere zaštitni su znaci Deere & Company.

3. Autorsko pravo Deere & Company i KITE D.O.O NOVI SAD . Sva prava su zakonski zagarantovana. Deere & Company i KITE D.O.O NOVI SAD zadržavaju vlasništvo nad svim pravima, naslovima i interesima u svim autorskim pravima u svim dokumentima, tekstovima, slikama i softveru koji pripadaju Deere & Company i KITE D.O.O NOVI SAD .  

4. Pojedincima je dozvoljeno da elektronskim putem kopiraju materijal objavljen na ovom sajtu i da ga štampaju samo u svrhu ličnog informisanja pod uslovom da se i informacija o autorskim pravima i dopuštenje na kopijama nalaze i pod uslovom da nisu vršene nikakve izmene materijala.KITE D.O.O NOVI SAD ima dozvolu da kopira elektronskim putem materijal objavljen na ovom sajtu i da ga štampa za svoje kupce i potencijalne kupce, pod uslovom da se na kopijama nalazi informacija o autorskim pravima i dopuštenje i pod uslovom da nisu vršene nikakve izmene materijala.  

5. Nije dozvoljeno prenošenje fajlova sa ovog Web sajta i bilo kakvih modifikovanih verzija bez izričite pisane saglasnosti i dozvole KITE D.O.O NOVI SAD , a uz saglasnost Deere & Company.  

6. Nije dozvoljeno sačiniti kopiju ovog sajta.  

7. Prenošenje materijala sa ovog Web sajta neće biti protumačeno kao garantovanje prava na bilo koji patent, autorsko pravo ili zaštićeni znak koji je vlasništvo ili je pod kontrolom Deere & Company i KITE D.O.O NOVI SAD , osim ako to nije izričito navedeno na ovom Web sajtu.  

8. KITE D.O.O NOVI SAD možete poslati komentare, pitanja, predloge ili ideje vezano za ovaj Web sajt. Ukoliko to učinite, saglasni ste sa tim da takva informacija poslata KITE D.O.O NOVI SAD nije poverljiva, pa s toga KITE D.O.O NOVI SAD nije obavezan da tu informaciju drži u tajnosti i da nije obavezan da odgovori. KITE D.O.O NOVI SAD
 biće slobodan da upotrebi informaciju koju ste poslali u svaku svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na unapređivanje, osmišljavanje i marketing Web sajtova na osnovu takve informacije. KITE D.O.O NOVI SAD takođe može reprodukovati, obelodaniti i distribuirati informaciju bez ograničenja.  

9. Ovaj Web sajt je postavljen pre svega za korišćenje od strane KITE D.O.O NOVI SAD, kupaca i potencijalnih kupaca. Moguće je da neće svi Web sajtovi ili usluge na koje se ove odredbe odnose biti na raspolaganju, te KITE D.O.O NOVI SAD može menjati Web sajtove i usluge opisane na ovom Web sajtu u bilo koje vreme. Na ovom Web sajtu moguće je naići na nepreciznosti i informacije koje na ovom Web sajtu mogu biti periodično menjane. Proverite informacije kod KITE D.O.O NOVI SAD pre nego što informaciju datu na Web sajtu shvatite kao konačnu.  

10. Informacija na ovom Web sajtu data je „kao što jeste“ bez ikakve garancije, izričite ili izvedene. KITE D.O.O NOVI SAD neće imati nikakvu odgovornost za greške i propuste na ovom Web sajtu.  

11. Na odredbe navedene na ovom Web sajtu primenjivaće se zakonske odredbe Republike Srbije, a nadležan je sud u Novom Sadu.

KITE D.O.O NOVI SAD

Bulevar Slobodana Jovanovića 4
21000 Novi Sad
Telefon: +381 (0) 21 - 400-525, 400-255
Fax: +381 (0) 21 - 400-850
office@kitedoo.rs