• Great bales begin with a great baler.

  • Great bales begin with a great baler.

  • Great bales begin with a great baler.

  • Great bales begin with a great baler.

L1500 serija

Novi oblik sabijenih bala.

 

John Deere L1500 Large Square Balers

 Ispod elegantnog dizajna velikih kvad balirki serije L1500, nalazi se sve što je potrebno za proizvodnju savršeno zbijene velike kvad bale. Srce mašine se nalazi u velikoj komori sa klipom velikog kapaciteta, koji radeći zajedno prave bale ravnomerne zbijenosti u svakom usevu. Proizvodnja savršeno formiranih bala garantovana je velikom komorom, duplim vezačima i sistemom za izduvavanje. 

Ključne karakteristike

Više informacija o ključnim karakteristikama proizvoda možete pronaći ispod.

Sistem za doziranje velikog kapaciteta

High Capacity

 Bez obzira na kulturu, naš sistem za doziranje velikog kapaciteta, prosto guta velike zbojeve mase velikom brzinom, što seriju L1500 po produktivnosti stavlja na prvo mesto na tržištu. Ravnomeran dotok mase za baliranje obezbeđen je savršeno uparenim širokozahvatnim uređajem za prihvat mase sa rotorima visokog kapaciteta. Masa se ravnomerno ubacuje na sredinu rotora, bez obzira na veličinu zboja. Ovo obezbeđuje ravnomeran protok mase do komore za predsabijanje, što osigurava pravilan oblik i zbijenost bale.

Komora za predsabijanje

Pre Compression Chamber

 Pravljenje zbijene bale savršenog oblika i tvrdoće, postiže se pravljenjem predsabijenih komada mase ujednačenih dimenzija i debljine. Naš sistem za baliranje "multi - crop" obezbeđuje ujednačeno popunjavanje komore za predsabijanje pre formiranja bale.

Zaštita pogonskog ekscentra pomoću spojnice

Driveline cam clutch protection

 Sve pogonske komponente zaštićene su od preopterećenja serijom spojnica koje se isključuju po potrebi. Ovo praktično rešenje omogućava prekid dotoka snage bez neželjenih kvarova i neplanskih popravki.

Komora za bale od 3 metra

Bale Chamber

 Kada se komora prese napuni do željenog kapaciteta, prikupljena masa se sabija u savršeno formirane i veoma tvrde bale. Klip velikog kapaciteta sabija frenvencijom od 46 udara u minuti, a vođen je najvećim na tržištu ležajevima klipa. Automatski sitem za podmazivanje, podmazuje klip i ležajeve za maksimalan vek trajanja, bez potrebe za dodatnim održavanjem.

Vezivanje duplim čvorom

Double Tie Knot

 Sinhroni sistem petljača dobija pogon putem kinematskog toka snage, što garantuje dodavanje kanapa u pravom momentu. Kućište petljača nije opterećeno čak i u najtežim uslovima rada, pa su bale uvek čvrsto i precizno vezane. Ovakav sistem pogona omogućava da su petljači i komora za kanap rasterećeni sve vreme, a omogućavaju perfektno vezivanje bala i pouzdane čvorove. Ovim se postiže manje habanje sistema za vezivanje.

Dvojni ventilator

Dual Blower

 Veliki kapacitet prese L1500 omogućen je zahvaljujući veoma efikasanom sistemu za čišćenje preko ventilatora, kao u T i W seriji kombajna. Struja vazduha se usmerava kroz sistem za vezivanje brzinom od 200 km/h, što garantuje nesmetan rad i u najdužim radnim danima.

ISOBUS – usresređeni na efikasnost

Isobus Focussed

 Rukovanje nikad nije bilo jednostavnije sa dostupnošću mnogih ISOBUS funkcija rukovanja. Sve funkcije, uključujući regulaciju zbijenosti bale i uključenja MaxiCut sistema, prate se i kontrolišu preko GreenStar 3 2630 ili GreenStar 2 1800 monitora, sa ISOBUS funkcijom iz udobnosti kabine. Takođe je moguće beležiti rad u polju, što olakšava dalje praćenje učinka i planiranje troškova.

LED radna svetla

LED working lights

 Za rad u uslovima slabe vidljivosti set LED radnih svetala vam obezbeđuje besprekornu preglednost "pikap" uređaja i izlaznih vrata.

Pristupačno održavanje

Hands on Maintenance

 John Deere 1500 veliki kvad baleri su dizajnirani da obezbede lak pristup svim radnim elementima. Od kućišta MaxiCut uređaja preko prostora za kanap, do komore za balu. Takođe dve bočne platforme pružaju lak i bezbedan pristup ventilatorima i petljačima.

Osvetljenje prostora za održavanje

Maintenance Lights

 Nikada ne znate kada će vam trebati. Npr. ukoliko treba da zamenite kanap pri slaboj vidljivosti, opremili smo vašu presu L1500 sa setom svetala u prostoru za održavanje, što baca novo svetlo na sve važne servisne tačke.

Lakoća korišćenja

Ease of operation

 Rad sa L1500 je veoma lak i intuitivan, i obezbeđuje lak pristup svim aktivnim komponentama, od komore za kanap do igala i petljača. Prostrani bunker za 30 rolni kanapa i veoma laka i pristupačna podešavanja omogućavaju celodnevni rad.

Sad i sa mogućnošću pred - sečke

Now with optional Pre-chopper

 Pred - sečka vam omogućava da proširite obim delovanja na kupce koji zahtevaju isečenu slamu (plantaže jagoda, uzgoj pečurki, stočarstvo). Možete balirati najraznovrsnije kulture  i imate kapacitet za proizvodnju većeg broja bala tokom sezone. Pred sečka ima najveći rotor na tržištu i ukoliko se ne koristi, može se podići, što obezbeđuje 650 mm vertikalnog klirensa. Dostupna je u serijskoj proizvodnji.

L1500 Product Video

L1500 Large Square Baler Product Video

L1500 Animation

L1500 Large Square Baler Animation

KITE D.O.O NOVI SAD

Bulevar Slobodana Jovanovića 4
21000 Novi Sad
Telefon: +381 (0) 21 - 400-525, 400-255
Fax: +381 (0) 21 - 400-850
office@kitedoo.rs