Sistemi za preciznu poljoprivredu (AMS)

  • Sistemi za preciznu poljoprivredu (AMS)

  • Sistemi za preciznu poljoprivredu (AMS)

  • Sistemi za preciznu poljoprivredu (AMS)

  • Sistemi za preciznu poljoprivredu (AMS)

Sistemi za preciznu poljoprivredu (AMS)

Sistemi za navođenje

Sistemi za navođenje

U zavisnosti od sistema za navođenje koji vam je dostupan i preciznosti signala možete smanjiti preklapanja čak do 90%. John Deere navigacioni sistemi su prilagođeni vašim operacijama i komforu. Sa svakim prolazom i urađenim hektarom, uz pomoć naših uređaja uštedećete vreme provedeno u radu, gorivo kao i ulazne troškove vezane za mineralno đubrivo ili hemijske preparate. Možete početi sa osnovnim John Deere uređajima, a kasnije ih nadograditi do najpreciznijih i da pri tome niste izgubili ništa od početne opreme i novca.

Saznajte više


Dokumentovanje podataka

Dokumentacija

GreenStar sistem omogućuje planiranje i dokumentovanje podataka vezanih za stanje useva, obrade zemljišta, zaštite bilja, aplikacije mineralnog đubriva, u setvi vezano za vrste i broj biljaka po jedinici površine, vremenske uslove i mnoge druge. Opremljeni sa računarskim programom u mogućnosti ste da optimizujete vaše operacije kao i da olakšate kompletno vođenje dokumentacije za celokupno gazdinstvo.

Softverska rešenja & računarski programi
GreenStar poslovni paket


Specijalni zahtevi prilikom obrade zemljišta

Specijalni zahtevi prilikom obrade zemljišta

Ovaj model je dokazan kao osnovni metod za uštedu inputa u poljoprivredi. Primenjen je prilikom zaštite bilja gde je sistem povezan sa kontrolnim sistemom sekcija na prskalici. Kako cena hemijskih preparata raste iz godine u godinu, kao i ostali inputi, ovaj metod je pored zaštite bilja primenjiv i u drugim operacijama. Sada sa ISOBUS načinom povezivanja uređaja sa priključnom opremom, metod je dostupan ne samo za prskalice nego i za rasipače mineračnog đubriva, sejalice i drugu priključnu opremu.

Saznajte više


Automatizacija proizvodnje

Automatizacija proizvodnje

Za izvršavanje puno različitih poslova na vašem polju traktor je sigurno najpotrebniji i najkorisniji deo opreme, međutim, uvek će vam trebati i priključna mašina. Kako je optimizacija kombinacije traktor-priključna mašina veoma važna, to može biti i veoma stresno. Kao što ste upoznati, osnovna funkcija ISOBUS konekcije je da traktor može da kontroliše funkcije priključne opreme, a novina je da od sada i priključna oprema može da komunicira sa traktorom. Korišćenjem našeg rešenja automatizacije proizvodnje u mnogome ćete olakšati sebi posao.

Automatizacija baliranja
Automatizacija samoutovarnih prikolica


Telematika

Telematika

Način obrade zemljišta se menja. Broj radnih i priključnih mašina se povećava, a sa njima i troškovi. To je jedan od osnovnih razloga zbog čega mašine moraju biti stalno uposlene. Samo telematskim načinom upravljanja ćete omogućiti da stalno budete uz vaše mašine.

Saznajte više


Inteligentna rešenja

i-Solutions (Inteligentna rešenja)

Ako želite da ostvarite profit u poljoprivredi, morate smanjiti troškove i u isto vreme povećati produktivnost. To je jedan od osnovnih razloga zbog čega su vam potrebna John Deere inteligentna rešenja.

Saznajte više


Monitori

Monitori

Monitori su od ključne važnosti da bi se primenila precizna poljoprivredna proizvodnja.

GreenStar 2 Display 1800
GreenStar 3 Display 2630


Prijemnici & Signali

Prijemnici & Signali

Sa navigacionom tehnologijom koju vam pruža John Deere možete povećati vašu preciznost u kojoj meri vam je to potrebno, korak po korak bez obzira na kojoj mašini to koristite. Sa našim StarFire prijemnikom možete izabrati 4 nivoa preciznosti u zavisnosti od željene operacije u polju.

StarFire 300
StarFire 3000
StarFire RTK

KITE D.O.O NOVI SAD

Bulevar Slobodana Jovanovića 4
21000 Novi Sad
Telefon: +381 (0) 21 - 400-525, 400-255
Fax: +381 (0) 21 - 400-850
office@kitedoo.rs